Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Horyniec-Zdrój  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Horyniec-Zdrój

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Horyniec-Zdrój.

Mapa Geoportal Horyniec-Zdrój
Mapa z granicą gminy Horyniec-Zdrój

Dane urzędu

Urząd Gminy Horyniec-ZdrójAl. .Przyjaźni 5Horyniec-Zdrój, 37-620

Tel: 16 6313455

Fax: 16 6313455

Elektroniczna skrzynka podawcza: /3p51c3dia3/SkrytkaESP

E-mail: ug@horyniec-zdroj.pl

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Numer TERYT gminy Horyniec-Zdrój: 1809032

Witryna: www.horyniec-zdroj.pl

Władze lokalne: Wójt Robert Marek SERKISug@horyniec-zdroj.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Horyńca-Zdroju

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Horyniec-Zdrój to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Horyniec-Zdrój na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Horyńca-Zdroju, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Horyńca-Zdroju, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Horyńca-Zdroju

Gmina Horyniec-Zdrój w liczbach

Powierzchnia gminy Horyniec-Zdrój*

203 km2

327 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Horyniec-Zdrój*

4 576 mieszkańców

1945 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Horyniec-Zdrój*

23 mieszkańców na km2

2324 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Horyniec-Zdrój

Geoportal Horyniec-Zdrój prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Horyniec-Zdrój, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Horyniec-Zdrój.

Dostęp do danych Geoportalu Horyniec-Zdrój

Jak powstał Geoportal gminy Horyniec-Zdrój?

Geoportal Horyniec-Zdrój powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Horyniec-Zdrój, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Horyniec-Zdrój.

Geoportal Horyniec-Zdrój umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Horyniec-Zdrój oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Horyniec-Zdrój, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Horyniec-Zdrój

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Horyniec-Zdrój?

Informacje na Geoportalu Horyniec-Zdrój

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Horyniec-Zdrój?

Korzyści z Geoportalu Horyniec-Zdrój

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Horyniec-Zdrój?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Horyniec-Zdrój.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Horyniec-Zdrój łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Horyńcu-Zdroju. W zależności od wybranej kompozycji mapy Horyńca-Zdroju zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Horyniec-Zdrój, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Horyniec-Zdrój oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Horyniec-Zdrój. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Horyńca-Zdroju możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Horyńca-Zdroju. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Horyniec-Zdrój. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Horyniec-Zdrój.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Horyńcu-Zdroju.

  Geoportal gminy Horyniec-Zdrój posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Horyniec-Zdrój. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Horyńcu-Zdroju sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Horyniec-Zdrój przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Horyńcu-Zdroju.

  W Geoportalu Horyniec-Zdrój przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Horyniec-Zdrój. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Horyńcu-Zdroju. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Horyniec-Zdrój zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Horyniec-Zdrój, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Horyniec-Zdrój oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Horyniec-Zdrój.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Horyniec-Zdrój. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Horyniec-Zdrój są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Horyniec-Zdrój podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Horyniec-Zdrój.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Horyńcu-Zdroju. W Geoportalu gminy Horyniec-Zdrój udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Horyńcu-Zdroju wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Horyniec-Zdrój.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Horyniec-Zdrój. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Horyniec-Zdrój.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Horyniec-Zdrój, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Horyniec-Zdrój. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Horyniec-Zdrój.

 • Zabytki w gminie Horyniec-Zdrój

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Horyniec-Zdrój. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Horyniec-Zdrój oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Horyniec-Zdrój.

 • Informacje o wyborach w gminie Horyniec-Zdrój

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Horyniec-Zdrój. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Horyniec-Zdrój i wiele istotnych informacji.

Geoportal Horyniec-Zdrój dla mieszkańców

Geoportal Horyniec-Zdrój jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Horyniec-Zdrój. Na mapie Horyńca-Zdroju sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Horyniec-Zdrój mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Horyniec-Zdrój. Korzystając z map Geoportalu gminy Horyniec-Zdrój w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Horyniec-Zdrój są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Horyniec-Zdrój dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Horyniec-Zdrój dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować