Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Horyniec-Zdrój w liczbach

Geoportal Horyniec-Zdrój

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Horyniec-Zdrój

Horyniec-Zdrój, gmina w województwie podkarpackim, powiat lubaczowski.

Powierzchnia gminy Horyniec-Zdrój wynosi 203 km2, zajmuje 327 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Horyniec-Zdrój zamieszkuje 4 576 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1945 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Horyniec-Zdrój wynosi 23, jest 2324 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Horyniec-Zdrój. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Horyniec-Zdrój prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Horyniec-Zdrój.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Horyniec-Zdrój: 203327
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Horyniec-Zdrój: 3,79182
Lesistość w % w gminie Horyniec-Zdrój: 58,3138
Ludność na 1 km2 w gminie Horyniec-Zdrój: 232324
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Horyniec-Zdrój: -17,82410
Liczba ludności ogółem w gminie Horyniec-Zdrój: 4 5761945
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Horyniec-Zdrój: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Horyniec-Zdrój: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Horyniec-Zdrój: 4,66-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Horyniec-Zdrój: 77,1-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Horyniec-Zdrój: 582214
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Horyniec-Zdrój: 3,11526
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Horyniec-Zdrój: 76,3-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Horyniec-Zdrój: 12251
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Horyniec-Zdrój: 19223
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Horyniec-Zdrój: 739,61618
Przedszkola bez specjalnych w gminie Horyniec-Zdrój: --
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Horyniec-Zdrój: 321,91416
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Horyniec-Zdrój: 84,21456
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Horyniec-Zdrój: 1,11988
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Horyniec-Zdrój: 1 34075
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Horyniec-Zdrój: 2 345-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Horyniec-Zdrój: 2 345-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Horyniec-Zdrój: 0-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Horyniec-Zdrój: 80,91881
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Horyniec-Zdrój: 63,3681
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Horyniec-Zdrój: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Horyniec-Zdrój: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Horyniec-Zdrój: 80,91618
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Horyniec-Zdrój: 63,3383

Źródłem danych statystycznych dla gminy Horyniec-Zdrój jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Horyniec-Zdrój, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Horyniec-Zdrój. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.