Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Horyniec-Zdrój - sprawdź miejscowy plan gminy Horyniec-Zdrój

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Horyniec-Zdrój? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Horyniec-Zdrój.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Horyniec-Zdrój.

MPZP Horyniec-Zdrój
Mapa MPZP gminy Horyniec-Zdrój

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Horyniec-Zdrój. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Horyńcu-Zdroju.

MPZP Horyniec-Zdrój

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Horyniec-Zdrój i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Horyniec-Zdrój prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Horyńca-Zdroju. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Horyniec-Zdrój.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Horyniec-Zdrój i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Horyniec-Zdrój obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Horyniec-Zdrój z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Horyńca-Zdroju

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Horyńca-Zdroju

0

7 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Horyniec-Zdrój, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Horyniec-Zdrój, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

390 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Horyńca-Zdroju.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Horyniec-Zdrój - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Horyniec-Zdrój z podziałem na lata

Rejestr MPZP Horyniec-Zdrój

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Horyniec-Zdrój. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr XLV.405.2022 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 3 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Zmiany 2/2021 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „HORYNIEC-ZDRÓJ – PÓŁNOC”.XLV.405.20223-10-2022
Uchwała nr XLV.404.2022 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 3 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Zmiany 1/2021 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „HORYNIEC-ZDRÓJ – PÓŁNOC”.XLV.404.20223-10-2022
Uchwała nr XXVIII.251.2021 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji GPZ Tomaszów Południe − GPZ LubaczówXXVIII.251.202128-4-2021
Uchwała nr XL/254/2014 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 18 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „HORYNIEC-ZDRÓJ – POŁUDNIE”XL/254/201418-3-2014
UCHWAŁA Nr XIX/171/05 RADY GMINY W HORYŃCU ZDROJU z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Horyniec Zdrój - Północ"XIX/171/054-2-2005
UCHWAŁA Nr VII/49/03 RADY GMINY HORYNIEC ZDRÓJ z dnia 9 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "HORYNIEC ZDRÓJ - 1/2001"VII/49/039-9-2003

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Horyńcu-Zdroju?

Za prowadzenie rejestru MPZP Horyniec-Zdrój odpowiada wójt/burmistrz gminy Horyniec-Zdrój. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Horyniec-Zdrój nie obowiązuje, to urząd gminy Horyniec-Zdrój wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Horyńcu-Zdroju została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Horyniec-Zdrój z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Horyniec-Zdrój na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Horyńca-Zdroju. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Horyniec-Zdrój!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Horyniec-Zdrój