Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zabytki gminy Horyniec-Zdrój. Co warto zobaczyć w Horyńcu-Zdroju

Chcesz poznać zabytki gminy Horyniec-Zdrój? Oto rejestr zabytków Horyńca-Zdroju! Przedstawiamy zabytkowe miejsca, które warto zobaczyć w Horyńcu-Zdroju ze względu na walory architektoniczne, historyczne i naukowe.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Horyniec-Zdrój.

Mapa zabytków Horyńca-Zdroju
Mapa z zabytkami gminy Horyniec-Zdrój

Co warto zobaczyć w Horyńcu-Zdroju - zabytki Horyńca-Zdroju

Zastanawiasz się co warto zobaczyć w Horyńcu-Zdroju? Dowiedz się, czy w Horyńcu-Zdroju znajdują się zabytkowe kościoły, budynki, cmentarze, zamki i inne obiekty wpisane do ewidencji zabytków Horyńca-Zdroju.

Sprawdź, jakie ciekawe miejsca zabytkowe możesz znaleźć w Horyńcu-Zdroju. Poniżej przedstawiamy wykaz zabytków Horyńca-Zdroju.

Wykaz zabytków w Horyńcu-Zdroju

Zastosowane filtry:

zabytki z opisem

Zespół cerkwi grekokatolickiej paraf. pw. św. Paraskewii, ob. fil. Muzeum Kresów w Lubaczowie


Radruż

Cerkiew w Radrużu, z całym bogactwem swych dziejów, z monumentalną w formie architekturą i rozwiązaniami konstrukcyjnymi, (...)

Dawana cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewii, ob. fil. Muzeum Kresów w Lubaczowie


Nowe Brusno

Cerkiew w Nowym Bruśnie, przed przebudową z pocz.XX w., reprezentowała typ cerkwi trójkopułowej z kaplicą nad babińcem.

Cmentarz greckokatolicki, ob. cmentarz komunalny


Nowe Brusno

Cmentarz greckokatolicki i ewangelicki w Nowym Bruśnie stanowi wartościowy zespół nagrobków reprezentujący ludową sztukę (...)

Cerkiew filialna greckokatolicka pw. św. Mikołaja, ob. kaplica rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Śnieżnej


Radruż

Świątynia reprezentuje uproszczony typ trójprzestrzennej cerkwi unickiej o cechach charakterystycznych dla ukraińskiego (...)

Cmentarz greckokatolicki, ob. cmentarz komunalny


Dziewięcierz

Cmentarz greckokatolicki w Dziewięcierzu stanowi wartościowy zespół nagrobków reprezentujący ludową sztukę sepulkralną (...)

Dzwonnica


Krzywe

W 1717 roku wybudowano we wsi Krzywe cerkiew pod wezwaniem Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy, niestety spłonęła w 1895 (...)

Źródło: zabytek.pl, dane.gov.pl

Statystyki zabytków w Horyńcu-Zdroju

Zabytki w Horyńcu-Zdroju

0

Dokładnie tyle zabytków wpisanych do rejestru znajduje się w Horyńcu-Zdroju.

Zabytki Horyńca-Zdroju
Liczba zabytków w gminie Horyniec-Zdrój z podziałem na rodzaj zabytku

Jak sprawdzić czy nieruchomość w Horyńcu-Zdroju jest zabytkiem?

Sprawdź nieruchomości objęte ochroną zabytków Horyńca-Zdroju w portalu OnGeo.pl ! Taką możliwość daje płatna usługa - Raport o Terenie. OnGeo.pl posiada największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce, dlatego na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Horyńcu-Zdroju lub w kraju zarówno pod kątem uciążliwości, zagrożeń, jak i wad fizycznych oraz formalno-prawnych działki. Samo generowanie raportu rozpoczyna się automatycznie, a już po 5 minutach otrzymasz gotowy dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • nieruchomościach objętych ochroną zabytków w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • obszarach ochrony archeologicznej w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • działce z ewidencji gruntów Horyńca-Zdroju,
 • MPZP Horyńca-Zdroju,
 • uzbrojeniu terenu w media,
 • terenach zalewowych, osuwiskowych i zagrożonych stagnacją wody,
 • innych danych dotyczących wybranej działki w Horyńcu-Zdroju.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za ochronę zabytków w Horyńcu-Zdroju?

Ochroną zabytków w Horyńcu-Zdroju zajmują się organy administracji publicznej, które zapewniają prawne zachowanie zabytków, natomiast opieką zabytków - właściciele lub posiadacze samoistni, którzy zobowiązani są do tych działań przez regulacje prawne.

Organami ochrony zabytków w Horyńcu-Zdroju są:

 1. Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową, która realizuje i nadzoruje działania remontowe, konserwatorskie i wykopaliskowe na terenie danego województwa, w tym Horyńca-Zdroju.
 2. Urząd Gminy Horyniec-Zdrój. Urząd Gminy Horyniec-Zdrój prowadzi gminną ewidencję zabytków Horyńca-Zdroju, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminy między innymi mają dbać o:
  1. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
  2. zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków . Ochronę zabytków przez gminę Horyniec-Zdrój zapewnia się poprzez m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji o tym czym są zabytki i kto podpowiada za ich ochronę znajdziesz w artykule: Co to jest zabytek? Kto odpowiada za ochronę zabytków?

Rejestr zabytków a gminna ewidencja zabytków Horyńca-Zdroju

Gminną ewidencję zabytków Horyńca-Zdroju prowadzi Urząd Gminy Horyniec-Zdrój, natomiast rejestr zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wpis nieruchomości w niniejszych rejestrach może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, gdyż w pewnym stopniu ograniczają prawo własności.

Jakie ograniczenia inwestycyjne niesie ze sobą wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków, a jakie do gminnej ewidencji zabytków Horyńca-Zdroju?

Wpis do ewidencji gminnej zabytków Horyńca-Zdroju następuje na podstawie zarządzenia, więc jest aktem wewnętrznym władz gminy. Sam wpis do gminnej ewidencji zabytków Horyńca-Zdroju nie nakłada na właściciela obiektu obowiązków związanych z konserwacją zabytku. Wpis do gminnego rejestru zabytków Horyńca-Zdroju oznacza, że osoba starająca się o warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę musi zdobyć zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inaczej jest w przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Horyńca-Zdroju. Takie budynki uwzględnia się w MPZP i tylko wtedy podlegają ochronie prawnej.

Objęcie nieruchomości gminną ewidencją zabytków Horyńca-Zdroju nie wywołuje konsekwencji po stronie właściciela. Właściciel nieruchomości znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków Horyńca-Zdroju, ale niewpisanej do rejestru, chcąc dokonać zmian w budynku, zgłasza tę informację do urzędu gminy Horyniec-Zdrój, a urząd może zasięgnąć opinii konserwatora zabytków.

Wpis do rejestru zabytków (wojewódzki rejestr zabytków) poprzedza tzw. postępowanie przygotowawcze, które polega na zgromadzeniu informacji, materiałów i dokumentacji fotograficznej, które ma za zadanie potwierdzić wartość potencjalnego zabytku. Jeśli na drodze postępowania żadna ze stron nie wniesie uwag i skarg, decyzja nabiera mocy prawnej, a obiekt zyskuje numer rejestru zgodny z kolejnym zapisem w księdze rejestru zabytków.

Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków wprowadza wiele ograniczeń oraz nadaje organom konserwatorskim, czyli Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz ministrowi kultury, uprawnienia do ingerowania w zabytek, co skutkuje, że właścicielowi w pewnym stopniu ogranicza się konstytucyjne prawa własności, tym samym ograniczone zostaje samodzielne dysponowanie nim. Zgoda konserwatora jest bowiem niezbędna np. przy prowadzeniu robót budowlanych, prac konserwatorskich, umieszczaniu na zabytku urządzeń technicznych, reklam, czy napisów, a także przy podejmowaniu działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu zabytku. Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków może również wpłynąć na obniżenie wartości nieruchomości oraz znacznie wydłuża proces inwestycyjny, ponieważ wszelkie prace należy konsultować z konserwatorem.

Więcej informacji o rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków znajdziesz w artykule: Gminna ewidencja zabytków a rejestr zabytków - gdzie znajdziesz informacje .

Odkryj historię krajobrazu w gminie Horyniec-Zdrój dzięki narzędziu: Raport archiwalne zdjęcia lotnicze!

Zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą usługą: Raportu archiwalnych zdjęć lotniczych. Umożliwi Ci nie tylko zachwycić się niesamowitym widokiem historycznych obiektów architektonicznych w gminie Horyniec-Zdrój z lotu ptaka, ale także zgłębić ich historię i ewolucję na przestrzeni lat. Archiwalne zdjęcia lotnicze dostarczą Ci niezwykłych perspektyw, pozwalając zrozumieć zmiany, jakim podlegały te unikalne nieruchomości zabytkowe. Skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby odkryć nieznane fakty i tajemnice przeszłości zabytków gminy Horyniec-Zdrój!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek online

Źródłem poniżej zamieszczonych wzorów dokumentów jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Co warto zobaczyć w sąsiednich gminach: